fbpx

בועז לנגפורד

About

דוקטורנט במרכז לחקר מערות (מלח"ם) שבמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. המחקר בו אני פעיל עוסק במשקעי גבס במערות גיר במדבר ובמשקעי קלציט עתיקים. משקעי הגבס משמשים ללימוד התנאים שהתרחשו בתהליך המסת הסלע ויצירת המערות. משקעי הקלציט משמשים לשחזור מפלסי מי תהום קדומים וההתפתחות הטקטונית של ההר המרכזי. ליצירת קשר: boazlangford@gmail.com או boaz Langford בפייסבוק

שינוי גודל גופנים
ניגודיות