מפה גיאולוגית של מכתש רמון

הגיאולוגיה של מכתש רמון

למי שצועד בשטח ורוצה להעמיק את הידע לגבי המסלע בו הוא עובר, מוגש חלון לגיאולוגיה של מכתש רמון מאת רותי גובזנסקי, כותבת הספר ״חלון למכתש רמון - מסלול סובב רמון״

למידע כללי וסרטון אודות שביל סובב רמון, נא לחצו כאן

למה קוראים למכתש מכתש? האם באמת יש מכתשים רק בנגב? האם יש רק שלושה מכתשים בנגב? האם באמת שם התופעה באנגלית הוא גם "Makhtesh"? 

בעולם קיימים סוגים שונים של שקעים שאליהם ניתן להתייחס כמכתש מכתשי מטאוריטים שהם תוצאת התנגשות, מכתשים וולקניים (לועות) בראש הרי געש שהתפרצו, דולינות ובולענים שהם תוצאת פעילות המסה, מכתשי סחיפה ועוד.כל המכתשים הללו מתאפיינים בשקע טופוגרפי וקירות ברורים המקיפים אותו סביב.

תופעת מכתשי הנגב שונה משאר המכתשים בהיותה תמיד בראשו של קמר גיאולוגי. מכתשי הסחיפה בנגב ייחודיים בכך שהם תמיד מתפתחים בקמר גיאולוגי בתהליך של גידוע ראש הקמר ולאחר מכן סחיפת הסלעים הרכים שנחשפו בשוליו ובמרכזו. Makhtesh הוא מונח מקומי. בשאר המקומות הוא מכונה עמק סחיפה בשיא קמר. השם מכתש מופיע בספרי המושגים הגיאולוגיים רק ביחס למכתשי הנגב וסיני.

בארץ ישנם חמישה מכתשים ידועים (מכתש רמון, מכתש ירוחם, מכתש חצרה וצמד מכתשי עריף) ועוד כמה מכתשים פחות ידועים (תמנע, עמרם, עשת ואחרים, שהגדרתם כמכתש אינה חד-משמעית). בעולם ישנם עוד מכתשים, אך מעטים מהם מכתשי סחיפה שלמים, שמורים ונגישים כמו אלו שבנגב.

מפת מכתש רמון

איך נוצר מכתש?

כדי שייווצר מכתש דרוש קמר הבנוי מרצף של שכבות סלעים רכות וקשות. בעבר לקמרים וקערים בנגב לא היה ביטוי טופוגרפי, כיוון שהם היו מכוסים בשכבות סלע ולכן פני השטח היו אחידים. במצב זה פני השטח מישוריים אך בתת הקרקע יש קמטים של שכבות רכות וקשות. אם פני השטח המישוריים יתבלו באופן אחיד כך שיאבדו עובי ניכר על פני כל המישור, הרי שגם שיאי הקמרים והקערים ייפגעו. למצב זה אנו קוראים גידוע פני הנוף.

גידוע שכזה ייתכן שיסיר מראש הקמר את ראשה של השכבה הקשה ואו-אז ייחשף אזור מעוגל או אחר של שכבת הסלע הפנימית הרכה. במידה שייסחפו הסלעים הרכים שמעל ומתחת לשכבה הקשה והמקומרת, תתבלט השכבה הקשה כעין קיר נטוי המקיף שקע פנימי – והנה קיבלנו מכתש. קירות נטויים תלולים וגבוהים אלו הם המגדירים את המכתש כמכתש ולאו דוקא קרקעיתו.

(צורתו המקורית של המכתש תלויה בצורת הקמר הבסיסי. במקרה ששיא הקמר כיפתי ומעוגל יתקבל, כתוצאה מגידוע הקמר, מכתש מעוגל כמו מכתש חצירה. במקרה ששיא הקמר יהיה מאורך נקבל מכתש סגלגל כמו מכתש חתירה, במקרה שהקמר מפוצל לשני קמרים שביניהם קער – נקבל מכתש מפוצל כמו מכתש רמון והקער שבפיצול הקמר (בו לא נגדעה השכבה הקשה) יוותר כהר ארדון.

ככל שהקמר שבור יותר בהעתקים או שקירותיו סחופים, כך יהיו קירותיו פחות רצופים ולמכתש יהיו פתחי מוצא רבים, כמו במכתש רמון (קירו הדרומי שבור על ידי העתק רמון) ובבקעת תמנע ועמרם (שיכולים להיחשב כמכתשים שחלק מקירותיהם נסחפו).

ככל שהמכתש רדוד יותר תיחשף בקרקעיתו שכבה צעירה יותר. במקרה של מכתשי הנגב מדובר בשלוש שכבות: רכה, קשה ושוב רכה. שכבת חבורת כורנוב הרכה, העשויה אבני חול, נמצאת מתחת לשכבת הגיר והדולומיט הקשים של חבורת יהודה. הסלעים הרכים שמעל לשכבה הקשה הם הסלעים החוואריים של פצלי אורה וסלעי הקירטון והחוואר של חבורת הר הצופים הנמצאים בקערים שמחוץ למכתשים (לדוגמה הר עודד, הר צין או גבעת מדור). סלעי חבורת יהודה עמידים לסחיפה ונותרו על עומדם ויצרו כך ״מסגרת״ למכתש, ואילו אבני החול הרכות שנחשפו במרכז הקמר הגדוע ושכבות החוואר והקירטון הרכים שנחשפו בשולי הקמר נסחפו. תוך כדי סחיפתן של אבני החול מתוך המכתש נתגלו בקרקעיתו מתחת לאבני החול של חבורת כורנוב גם סלעים מחבורת רמון מתקופות היורא והטריאס ובהם שלל גוונים ותופעות.

שבר נורמלי - שרטוט

שבר נורמלי

שבר הפוך - שרטוט

שבר הפוך

שבר תזוזה אופקית - שרטוט

שבר תזוזה אופקית

מבנים גיאולוגיים

מבנים גיאולוגיים

הידעת?

קמר הוא קימוט יחידות הסלע כתוצאה ממאמצים פנימיים בכדור הארץ

מגוון הסלעים במכתש

הסלעים העתיקים ביותר במכתש, סלעי תקופת הטריאס, מחולקים לשלוש תצורות: גוונים, סהרונים ומוחילה. את הסלעים המרכיבים תצורות אלה ניתן לראות בחלק הדרומי של המכתש בסמוך למקום יציאת הכביש מהמכתש דרומה, ביובליו העליונים של נחל גוונים.

קרקעית המכתש מורכבת משכבות היורא והטריאס, השכבות הרכות יותר יוצרות עמקים וברובן מכוסות בסחף ואילו הקשות יוצרות רכסים מוארכים המכונים רבדות (קווסטות).

בסלעי היורא והטריאס של חבורת רמון חשופים גופי מחדר מגמתיים עמוקים שלא התפרצו לפני השטח כמו הסלעים הוולקניים. אירוע בליה וסחיפה עתיק העלים סלעים מעל פני השטח ולכן אין לדעת כיצד הוא נראה בעבר.

המחדרים כוללים דייקים, סילים, סילים מעובים (לקולית) ופלוטונים (כיסי מגמה כמו שן רמון). על גבי מישור הגידוע, שגדע את המחדרים המגמתיים יחד עם סלעי הטריאס והיורא, הורבדו אבני החול של חבורת כורנוב.

מפה גיאולוגית של מכתש רמון
מפה גיאולוגית של מכתש רמון מתוך הספר ״סובב רמון״ מאת רותי גובזנסקי
תרשים שכבות גיאולוגיות במכתש רמון
תרשים שכבות גיאולוגיות במכתש רמון

תצורת גוונים

בראשו של נחל גוונים. תצורה זו בנויה סלעי משקע יבשתיים שגווניהם כהים וכמעט לא ניכרות בהם שכבות.

תצורת סהרונים

סלעי משקע ימיים מרובי מאובנים ימיים ומשוכבים היטב. לרוב גווניהם חומים ואפורים. הם בונים חגורת גבעות דמוית פרסה המקיפה את מחשופי תצורת גוונים וכוללת את גבעת רעף, גבעת טריז, הר גוונים והר אפור עד מיצד סהרונים.

תצורת מוחילה

סלעי התאיידות-יתר ששקעו בקרקעית לגונות חמות כתוצאה מאידוי מי הים והם כוללים בעיקר גבס ודולומיט. גווני תצורה זו בהירים ביותר וניתן להבחין בהם בקלות מהשביל המקיף את מצוקי המכתש. 

גם חגורת סלעי תצורת מוחילה יוצרת פרסת גבעות המקיפה את סלעי תצורת סהרונים. חגורה זו כוללת את מדרונות גבעת שן, חניון מחצבת הגבס, שדה גבס, מדרונות שלוחת מוחילה ועד האזור שבין מיצד סהרונים למפער נקרות. מעלה דקלים עולה על סלעי התצורה ולצידו ניתן להתרשם ממצוקוני הגבס. בתוך תצורת מוחילה הבהירה מתבלט כתם כהה של מחדר בזלת המכונה לקוליט במקום המופיע במפה בשם שדה גבס. בגג תצורת מוחילה דרגש גיר אפור וקשה המכונה 

"שטינקלק" שם המרמז על הריח האופייני העולה משבר טרי של סלע זה. שכבת ה"שטינקלק" קשה באופן יחסי לסלעים שמעליה ומתחתיה ולכן מתבלטת בנוף המכתש. מאפיין זה הקנה לה את השם ״הקווסטה האפורה״.

השכבה הקשה הזו בונה את חלקה הדרומי של רמת סהרונים, שלוחת מוחילה, אזור ציר צבעי הרמון ואזור בארות רעף. המחצבות הרבות שמופיעות בשכבה חצובות לתוך בורות ומערות קארסטיות עתיקות שנוצרו בתחילת תקופת היורא והתמלאו בחרסיות ייחודיות המכונות חרסית דמוית צור. חרסיות צבעוניות אלו הנמצאות בתוך חללים מכונות תצורת מישחור.

 

מעל סלעי תקופת הטריאס מופיעים סלעי תקופת היורא הכוללים שוב שלוש תצורות שונות: ארדון, אנמר ומחמל.

 

תצורת ארדון

מורכבת מסלעי משקע ימיים והגוון השולט בה הוא אדמדמם. צבעה הבולט והקושי היחסי שלה ביחס לשכבות שמעליה מאפשר להבחין בה בקלות ממצוקי המכתש. תצורת ארדון בונה את מצוקי נחל ארדון, את חלקה הצפוני של רמת סהרונים ואת כל הרכס האדמדם והמוארך שמלווה את נחל רמון מדרום, רכס המכונה ״הקווסטה האדומה״. הקווסטה האדומה יוצרת מבנה פרסה המקיף את סלעי תקופת הטריאס. נחל רמון מצליח "לפרוץ" את רכס הקווסטה ולזרום דרומה אל עבר מפער שער רמון ממזרח לחניון בארות.

תצורת אנמר

מתבלטת מאוד בגוונים כהים עד שחורים באזור שבין נחל ארדון למדרונות הר ארדון. אולם, בשאר חלקי המכתש היא בדרך כלל חבויה ומכוסה בסחף נחלים צעיר ובהיר. תצורת אנמר בנויה בעיקר מאבני חול יבשתיות ופריכות ולכן היא מתבלה בקלות ויוצרת שקע טופוגרפי לאורכו של המכתש, אותו מנצל נחל רמון לשם זרימתו מזרחה. השקע מכוסה בסחף בהיר.

המקומות שבהם מתבלטת תצורת אנמר מתוך הסחף בולטים כגבעות משאר שחורות (גבעת חרוט, המנסרה). תופעה זו קשורה למחדרים מגמתיים שחדרו לתוכה, והתמירו את אבן החול של תצורת אנמר לסלע קוורציט כהה ביותר.

תצורת מחמל

בולטת בנוף המכתש כרבדה ארוכה המלווה את תחתית מצוקו הצפוני של המכתש, בין נחל רמון למצוק המכתש. כיוון שצבעה חום והיא קשה ביחס לשכבות המקיפות אותה כונה הרכס שבנוי מהתצורה בשם "הקווסטה החומה". הקווסטה החומה בולטת בעיקר בין מעלה העצמאות לאורך גבעות רובד ועד מתחת לגבעת געש, ומשם לעבר תחתית מעלה מחמל. תצורת מחמל עשויה סלעי משקע ימיים ויבשתיים לחילופין, והגג שלה, הנצפה בבהירות מראש המצוק הצפוני של המכתש, הוא שכבת גיר עבה, קשה וחומה.

 

את מצוקי המכתש יוצרות שתי יחידות סלע: שכבת חבורת כורנוב בחלק התחתון, ומצוקי חבורת יהודה (בעיקר תצורת חביון) בחלק העליון. מבנה זה בולט בעיקר במדרונות הר ארדון. במדרונות המצוק הצפוני מכוסים רוב מחשופי חבורת כורנוב בסינור דרדרת גירנית. במדרונות המצוק הדרומי קשה עוד יותר להבחין במבנה זה מכיוון שחבורת כורנוב מאבדת מעוביה לכיוון דרום והופכת לשכבה דקה. זו גם אחת הסיבות להבדל במראה בין הקיר הצפוני לדרומי. העתק רמון שעובר בקרבת המצוק הדרומי משבש גם הוא את מבנה השכבות.

כאשר נסתכל לעבר מדרונות הר ארדון, לכיוון בקעת ארדון נבחין שהחלק התחתון של המדרון בנוי אבן חול רכה בגוון אפור, והנוף שלה מאופיין בערוצים צפופים ותלולים. לאורך שאר המצוקים נוכל להבחין בחבורת כורנוב רק במקומות שבהם התחתר הנחל בסינר הדרדרת וחשף את אבן החול הצבעונית לאורך ערוצו.

 

חבורת כורנוב

בנויה חול פריך בתוספת חלוקי נחל עשויים קוורץ ומאובני עצים, ענפים, גזעים, קליפות עץ ופירות. אלה מעידים כי מדובר בסלע משקע יבשתי. חבורת כורנוב כיסתה בעבר את כל קרקעית המכתש. האופי הרך והמתבלה בקלות של שכבה זו גרם לסחיפתה המהירה מכל רחבי המכתש ויצירת השקע שכיום מהווה את מכתש רמון. הקלות הרבה שבה שכבה זו נסחפת יצרה את המופע המצוקי של קירות המכתש. הדרדרות הקיימות ברוב קירות המכתש מסתירות שכבה רכה זו.

סחיפת אבני החול של חבורת כורנוב הביאה לחשיפת מגוון תופעות וולקניות: הרי געש, לועות שהכילו אגמי לבה, צינורות הזנה של הרי געש, קילוחי לבה עם מופעי פריזמות, מחשופי טוף ועוד. לפני כ- 120 מליון שנים היה אזורו של מכתש רמון דומה יותר לצפון רמת הגולן. כבר יותר מ- 100מיליון שנים תופעות געש אלו כבויות לחלוטין. נוכל לראות את שרידיהם של הרי געש אלו בגבעת געש, בלועות הוולקניים ושרידי הרי הגעש שמתחת למעלה העצמאות, בהר ערוד ובקרני רמון.

חבורת יהודה

בונה את טבעת המצוקים של המכתש שעליהם עובר רובו של שביל סובב רמון. הסלעים שבונים אותה עשויים בעיקר מדולומיט וגיר ומעט שכבות חוואר. עקב אופיו הא-סימטרי של קמר הרמון השכבות של חבורת יהודה נטויות בחוזקה כלפי דרום-מזרח בקיר הדרומי ונטויות במתינות רבה באגף הצפוני והמתון של הקמר. כיוון שכך, נוף הקיר הדרומי הנו נוף של מצלעות ואילו נוף הקיר הצפוני הוא של שכבות אופקיות ומשטחי סלע תת-מישוריים.

סלעי חבורת יהודה הם סלעי משקע ימיים, סלעים קשים שהיוו בעבר, לפני גידועי הנוף, את השיריון הקשה של הקמר. שיריון זה הגן על חבורת כורנוב מסחיפה. כיום, לאחר סחיפת הסלעים הרכים של חבורת כורנוב מהחלקים הפנימיים של הקמר, וסחיפת הסלעים הרכים שהיו בחלקים החיצוניים של הקמר (שאותם נראה במבט מקירו הדרומי של המכתש דרומה אל עבר נחל נקרות), נותרה שכבת הסלעים הקשים והעמידים לבליה של חבורת יהודה כקיר גבוה, עבה ובולט מעל סביבתו, קיר שמגדיר את עמק הסחיפה של נחל רמון כמכתש. מבט דרומה מראש הקיר הדרומי של המכתש אל עבר הקער שבו עובר נחל נקרות יחשוף לעינינו את הסלעים הרכים שנסחפו משולי קמר הרמון והבליטו את קירותיו של המכתש.

 

 

לוגו גיאופארק ארץ המכתשים

מסלול סובב רמון הוא חלק מגיאופארק ארץ המכתשים 

גיאופארק הינו פארק בינ"ל המתאפיין בנופים ותופעות טבע בעלי ערך וייחוד, וניהול מרחבי משתף השואף לקדם את החינוך, התיירות והכלכלה לטובת תושביו. הגיאופארק מיועד ליצור הזדמנויות כלכליות לתושבי האזור, להעצים את התמורה שתושבים ומבקרים מקבלים מהשטח ולשתף אותם בשמירה על ערכי הטבע המקומיים ועל איזון בין שימור ופיתוח.

תוכן עמוד זה נלקח מהספר ״חלון למכתש רמון – מסלול סובב רמון״ מאת רותי גובזנסקי, בהוצאת רשות הטבע והגנים ומו״פ מדבר וים המלח.

בספר תוכלו למצוא קטעי קריאה, מסלולים ומידע מסודר ונוח על כל סובב רמון. 

מומלץ להצטייד גם במפת סובב רמון באתר שביל נט, במרכז המבקרים במצפה רמון או בחנות רשות הטבע והגנים במדרשת בן גוריון ובעבדת. הניווט בעזרת מפה מודפסת יותר נוח.

לרכישת הספר

לרכישת המפה

רשות שמורות הטבע - לוגו

קרדיטים הספר ״חלון למכתש רמון״

ייעוץ מקצועי: ד"ר ירון פינצי

כותבים: ד"ר ירון פינצי, שקד אבני, אריאל מרוז, רותי גובזנסקי.

זואולוגיה: ד"ר שרון רנן, איתי רנן. בוטניקה: מימי רון. 

חלון לגיאולוגיה: ליאור אנמר. חלון לאסטרונומיה: שלמה בוסקילה.

הפקה: רשות הטבע והגנים – אגף חינוך וקהילה

עיצוב ועריכה גרפית: רונית צינוביץ – סטודיו 2

הגהה מדעית: ד"ר אבשלום באב"ד

עריכה לשונית והגהה: נועה מוטרו

מפות: שביל נט בע"מ

דפוס: רשות הטבע והגנים

הפצה: רשות הטבע והגנים

הוצאה לאור: רשות הטבע והגנים

© כל הזכויות שמורות למו"פ מדבר וים המלח ורשות הטבע והגנים יוני 2019

אסור להעתיק או לצלם מהספר ללא קבלת אישור מההוצאה לאור

צלמים:

דורון ניסים, שרון פישר, בעז לנגפורד, יוסי גובזנסקי, דרור פייטלסון, עוז ריטנר, יגאל ויינר, חובב צפריר, ארכיון הפלמ"ח, יעקב מן, ד״ר שרון רנן, אילייה שלמייב, אלי פלגין, איתמר ברסט, יעקב לדרמן, יהונתן כלפה, ד״ר יאיר הרכבי, דובה פרימרמן, יובל סגל, דניאל וינקלר.

מאיירים:

רונית צינוביץ (מבנים גיאולוגיים), אסף בן דוד (עקבות חיות בר), מו״פ מדבר וים המלח (מיניפלקטים של ארץ מכתשים), אריה בר (מפת דרכים עתיקות בנגב), המכון הגיאולוגי (מפת חתך מכתש)

תודה מיוחדת לאנשי רשות הטבע והגנים היום ובעבר: רעיה שורקי, עדי גרינבאום, נדב טאובה, תומר נחמני ויגאל ויינר, אשר קידמו את שיתופי הפעולה ומימשו את מיזם כתיבת המדריך.

צילום כריכה חיצונית: דורון ניסים

אהבתם את מה שקראתם? מוזמנים להשאיר לנו תגובה, לספר על חוויה במסלול סובב רמון או לתת טיפ שיעזור למטיילים אחרים. 

לקבלת מידע על טיולים ואירועים במצפה רמון הצטרפו לקהילת אוהבי מצפה רמון.

שתפו חברים:

וואטסאפ
פייסבוק
פינטרסט
טוויטר
מייל
הדפס

עוד דברים שעשויים לעניין אותך

הפסל מחווה לנגב מאת האמן היפני יסואי מיזואי
בלוגרים מצפאים
אילה דנון

הפסל היפני שיצר מחווה לנגב במצפה רמון

בסדרת כתבות בשם ״מפגשים מהסוג היפני״ נתחקה אחר תושבי יפן אותם מצאנו כאן, בלב המדבר, במצפה רמון. נכיר ישראלים שהגיעו רחוק עד יפן, התאהבו בה וחזרו להקים את מרכז החיים שלהם במצפה כשהם ממשיכים לחלום ולחיות את ההוויה היפנית. נחפש גם יפנים שהגיעו עד מצפה רמון והתאהבו במקום, במדבר ובאנשיו.

קראו עוד »
אישה צעירה יושבת לצד הכביש עם תרמיל וגיטרה ובידיה שלט עם הכיתוב מצפה רמון
בלוגרים מצפאים
מערכת החוויה המצפאית

הסעות במצפה רמון והר הנגב – אוטובוסים, מיניבוסים, מוניות והקפצות לשטח

קבלו את המומחים למרחב מצפה רמון, הר הנגב, שדה בוקר, הערבה וארץ המכתשים. ריכזנו עבורכם את כל הפתרונות על מנת שתגיעו ליעדכם בנוחות ובבטיחות. ממוניות עד אוטובוסים, מג׳יפים ועד רכבי מנהלה. בחרו את הפתרון המתאים לכם ושתהיה נסיעה טובה.

קראו עוד »
פסטיבל הקולנוע במצפה רמון 2021 - באנר ראשי עם ירח וכותרת
אירועים ותיקים
מערכת החוויה המצפאית

פסטיבל הקולנוע מצפה רמון 2021

זה קורה ובגדול – פסטיבל הקולנוע השני במצפה רמון יוצא לדרך, עם תוכנית עשירה ואנרגיות מתפוצצות. מה יש בפנים? מה לא? כל המידע לפניכם. עוד לא רכשתם כרטיסים? הזדרזו לפני שייגמרו.

קראו עוד »
מדרשת מצפה רמון לאמנויות ורוח - מגשימים את החלום
בלוגרים מצפאים
זיו סגל

מדרשה לאמנויות ולימודי רוח במצפה רמון – מגשימים את החלום

בשנים האחרונות נולדו במצפה רמון בתי ספר בתחומים שונים: תיאטרון, קרקס, מחול, מוסיקה, לימודי רוח, אמנות. זיו סגל חושב שהגיע הזמן להגשים חלום ישן ולהקים את מדרשת מצפה רמון. הוא זורק כפפה לחדר. מי ירים?

קראו עוד »
 • אין תגובות עדיין
 • הוסף תגובה

  חופשה טובה מתחילה במלון טוב

  הנחות למזמינים באתר ישרוטל

  החוויה המצפאית גאה לייצר עבורכם

  תוכן איכותי מהמדבר באהבה עם כתבות, פודקאסטים, סרטונים והקלטות של אירועי מוזיקה מיוחדים.

  ספרו עלינו לכל אוהבי הטיולים, שוחרי הידע והתרבות.

  אנחנו זמינים גם ברשתות החברתיות.

  המשך גלישה נעימה ולהתראות במדבר.

  דילוג לתוכן